For at sikre at vi hos Kelin bedre kan håndter og udnytte de muligheder fremtiden bringer, ser ledelsen på vise ændringer og tiltag i vor organisation, der bl.a. skal styrke os som team og selskab og ikke mindst forbedre vor ydelser over for vores kunder. Der arbejdes på flere og forskellig artede fronter.

Som første led sker der ændringer i ledelsen i Sverige, idet Jens S. Kristiansen Landechef for Danmark tillige overtager ansvaret som Landechef for Sverige. Jens er dermed Landechef Danmark & Sverige/ Senior Executive Denmark & Sweden.

Nyhetsarkiv

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search