Med Engrosmodellen er konkurrencen ydet og omkostninger endnu mere i fokus.

Med Kelin kan man aftale fastpris og man kender således sine omkostninger fuld ud.

Tidligere har Kelin udelukkende tilbudt at man kunne outsource hele eller dele af sin BackOffice til os og dette tilbyder vi naturligvis fortsat til aktører i de danske og de nordiske El og Gas markeder, men i forbindelse med Engrosmodellens indførelse i Danmark, kan Kelin nu tillige tilbyde en anden ”hele pakke” løsning der tillige inkludere Front-Office funktioner til elleverandører, hvor det er selve el-leverandørens ansatte kundeservice medarbejder og dennes arbejdsopgaver der er taget udgangspunkt i. Platformen opfylder alle kundeservicemedarbejdernes behov, foruden at kunne håndtere hele EDI trafikken mellem elleverandøren og DATAHUB/Markedet.

Det cloud-baseret IT-Platform er i brug i dag hos flere aktører i Danmark.

Her er især lagt vægt på tidsbesparelser på behandlingen af kundedata og kundehenvendelser, med mange automatiserede funktioner, svarmails, administrative processer og energiberegninger – alle klares automatisk af vores system. og tilhørende mange søge funktioner, samt underlettelse af krav til selve den ansattes kendskab til elmarkedet.  Samt ikke mindst sikkerhed på korrekt fakturering.

Systemet kan bl.a. selv læse indkomne mails og forslå svar. Således at med vor platform behøver medarbejderen ikke have indgående endsige noget kendskab til el branchen, system leverer de svar medarbejderen har behov for. Kundeservicemedarbejderen kan som minimum fordoble det antal kunder der daglig kan håndteres.

Kelins nye Kundeservice IT-platform : Kelin KIT

KIT-platformen muliggør:

– Leverandørskifte af kunder ved kommunikation med Datahubben

– Indhentning af stamdata og forbrugsdata på slutkunderne

– Ophør af kunder

– Fakturering af SLUTKUNDER samt rykkerprocedure

– Import af betalinger fra SLUTKUNDER i form af kontoudtog fra bank

– Eksport til bogholderi herunder samtlige transaktioner i elektronisk format

– Integration med PBS

– Integration med kundeservice-funktioner i Google Gmail herunder generering af svar til kunder ud fra kundedata

– Eksport til inkasso

– Rapportering

– Kampagneregistrering og –styring

– Kontrolpanel til kunder, der kan integreres på Elleverandørens hjemmeside

– Eksport af kundedata

Samt yderligere sekundære funktioner.

IT-platformen udbygges og tilrettes løbende, herudover udbygges løbende platformen for at optimere arbejdsgange m.m. og disse opdateringer er inkluderet i licensen.

 

Nyhetsarkiv

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search