Kelin har signert en ny avtale med LOS as for å håndtere kunder i Danmark.

LOS er kraftleverandørselskapet til Agder Energi, og Agder Energi er blant Norges største kraftkonsern.

Kelin skal i denne avtalen levere EdiBas med modulene EdiHub og EdiEld.  Løsningen vi har er at vi skal kommunisere med Datahub, samt generer ordrelinjer på nettleie.  Data vi henter inn skal leveres videre til Elwin som Los bruker.

Prosjektet med installering, utvikling av integrasjoner mot Elwin har startet, og skal være fullført når Engrosmodellen kommer i drift fra april 2016.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search