AGA har valgt Kelin sammen med Markedskraft som ny samarbeidspartner.

AGA har valgt Kelin i samarbeid med Markedskraft som leverandør av administrative tjenester i forbindelse med oppsett av baser i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Disse basene skal i utgangspunktet være operative i løpet av fjerde kvartal 2008.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search