Som en naturlig forlengelse av ASP-kontrakter, leverer vi også nødvendig programvare. Integrasjonsløsninger, som får de forskjellige programmene til å fungere optimalt sammen, er et av Kelins sterkeste kompetanseområder.

  • Lisenser
  • Drift
  • Vedlikehold
  • Oppgraderinger / patcher
  • Integrasjoner

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search