KELIN anställer ny kundkonsult!

Kelin välkomnar Steffen Birkedal Andersen som ny kundkonsult den 1 augusti!

Med nästan tio års erfarenhet av kundtjänstbranschen kommer Steffen snart att kunna gå med i vårt CS-team.

Steffen har en stor kunskap om IT och en god teknisk förståelse samt gedigen erfarenhet av kunddialog och exceptionellt goda kommunikationsförmågor

Steffen är 35, gift med 3 barn och kommer till oss från en position på Hi3G (3 Danmark), där han var anställd som Senior Business Advisor & Senior Technical Advisor.

Han vill ha sin dagliga promenad på vårt danska kontor i Valby, Danmark.

https://www.energy-supply.dk/announcement/view/127629/kelin_udvider_staben

God Jul!

Kelin’s phones are closed December 23rd until December 30th.

Season Greetings from Kelin!

Kelin’s phones are closed December 23rd until December 30th.

OK a.m.b.a. förnyar långsiktigt kontrakt med Kelin!

OK växer ständigt.
Det är Kelins glädje att meddela att OK har förnyat sitt långsiktiga kontrakt med Kelin.
OK a.m.b.a. har varit kund hos Kelin sedan 2008.
OK ägs av kunder och återförsäljare och är det enda energibolaget där alla kunder har möjlighet att bli medägare och därmed delägare.
2017 fyller KELIN 20!

Vi önskar alla våra partners ett Gott och Gynnsamma 2017.

Och alla oss på Kelin tacka både nya och gamla kunder för de första 20 goda år!

Kelin –

    Konsulter Energi Lösningar i Norden för 20 år.

Kelin få nya kunder i Danmark!

Danmark är det land som i de nordiska länderna har kommit längst inom energisektorn och särskilt efter de introducerade Datahub och ”Engrosmodelen” intar Danmark ledande position på behandling av elmarknaden.

Flera utländska företag har redan valt Kelin som sin partner i Danmark och Kelin är stolta över det förtroende de visar oss. Nu även en norsk och nordiskt bolag valt Kelin som sin partner i Danmark. Vi välkomnar dem!

Efter en kort tid sedan att ingå ett långsiktigt avtal med Nordic Green Energy (en del av Troms Kraft) har nu Kelin tecknat ett nytt långsiktigt avtal, den här gången med European Energy Group (ägare av Svekraft, Finkraft och Oslokraft). Både nya kunder etablerade danska företag och är nya aktörer på den danska elmarknaden. De två nya företag har valt Kelin`s nya Cloud-baserade IT-plattform Kelin-KIT.

Kelin system godkända för ”Engrosmodellen” – DATAHUB version 2.

Energinet.dk har godkänt Kelin som IT-leverantör för elleverantörer och balansansvarig.

Vi och våra kunder är så redo för Engrosmodell träder i kraft den 1 april och de stora förändringar som detta medför.

Kelin har tecknat avtal med LOS AS.

Vi på Kelin är stolta över att en av Norges absolut största elleverantörer har valt Kelin Kraft som samarbetspartner när det gäller all datahantering i Danmark.

LOS Energy är er den största elleverantören när det gäller företagsmarknaden i Norge och den tredje största elleverantören totalt sett.

Deras huvudverksamhet är att sälja och administrera el anpassat efter kundens behov. LOS egna förvaltare reducerar kundernas risker genom analys av råvarubörserna och de gällande elpriserna.

LOS är ett helägt dotterbolag till Agder Energi, och omsatte 3,9 miljarder NOK under 2013.

Kelin deltar på användarträffen för Elvira.

Kelin deltar på användarträffen för Elvira.

Den 26 och 27 maj är vi på plats hos Ystad Saltsjöbad för användarträffen för Elvira. www.ysb.se

Vi är med för att berätta om samarbetet tillsammans med Företagsdata gällande EDI-trafiken och om de tjänster vi erbjuder i Elvira samt de kommande ändringarna inom ramen för NBS. http://www.nbs.coop

Vi ser fram emot ett par intressanta och trevliga dagar tillsammans, hoppas att vi ses där!

Ny medarbetare hos Kelin 4/5 2015.

Kelin är glada över att kunna hälsa Eduardo Villalba Careres välkommen till vårt kontor i Sverige.

Han tillträder tjänsten som Technical Account Manager, med utgångspunkt i Kungsbacka, den 4 maj.

Eduardo är 51 år gammal och tar med sig mer än 15 års samlad erfarenhet från energibranschen.

Han har tidigare arbetat med bl.a. Jämtkraft AB, Cap Gemini, Meter2Cash AS, Tieto Enator AB och kommer nu senast från EG Utility AB.

Eduardo har sin kompetens i huvudsak inom EDIEL, Databas hantering och support.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search