Kelin handles consumption data for more than 25% of Danish natural gas consumption

Kelin is now responsible for handling and processing data for over 25% of natural gas consumption in Denmark. And we are rather proud of that!

Our most important task is to ensure that data, including consumption and billing data, runs smoothly for the well-known market players. We may not be so well known in the public eye, but Kelin has increasingly handled these tasks in Denmark, Norway and Sweden since 1997.

Season Greetings from Kelin!

Kelin’s phones are closed December 23rd until December 30th.

OK a.m.b.a. förnyar långsiktigt kontrakt med Kelin!

OK växer ständigt.
Det är Kelins glädje att meddela att OK har förnyat sitt långsiktiga kontrakt med Kelin.
OK a.m.b.a. har varit kund hos Kelin sedan 2008.
OK ägs av kunder och återförsäljare och är det enda energibolaget där alla kunder har möjlighet att bli medägare och därmed delägare.
2017 fyller KELIN 20!

Vi önskar alla våra partners ett Gott och Gynnsamma 2017.

Och alla oss på Kelin tacka både nya och gamla kunder för de första 20 goda år!

Kelin –

    Konsulter Energi Lösningar i Norden för 20 år.

Kelin få nya kunder i Danmark!

Danmark är det land som i de nordiska länderna har kommit längst inom energisektorn och särskilt efter de introducerade Datahub och ”Engrosmodelen” intar Danmark ledande position på behandling av elmarknaden.

Flera utländska företag har redan valt Kelin som sin partner i Danmark och Kelin är stolta över det förtroende de visar oss. Nu även en norsk och nordiskt bolag valt Kelin som sin partner i Danmark. Vi välkomnar dem!

Efter en kort tid sedan att ingå ett långsiktigt avtal med Nordic Green Energy (en del av Troms Kraft) har nu Kelin tecknat ett nytt långsiktigt avtal, den här gången med European Energy Group (ägare av Svekraft, Finkraft och Oslokraft). Både nya kunder etablerade danska företag och är nya aktörer på den danska elmarknaden. De två nya företag har valt Kelin`s nya Cloud-baserade IT-plattform Kelin-KIT.

Kelin system godkända för ”Engrosmodellen” – DATAHUB version 2.

Energinet.dk har godkänt Kelin som IT-leverantör för elleverantörer och balansansvarig.

Vi och våra kunder är så redo för Engrosmodell träder i kraft den 1 april och de stora förändringar som detta medför.

Förändringar i ledningen

Förändringar i ledningen i Sverige. Jens S. Kristiansen landschef för Danmark tar också över ansvaret som Country Manager för Sverige. Jens är alltså Country Manager Danmark & Sverige / Senior Executive Denmark & Sweden. Kontakt info : jsk@kelinkraft.com

Country manager i Danmark

Vi har nu anställt Jens S. Kristiansen som country manager i Danmark. Jens är 52 år, utbildad jurist och har en lång och allsidig arbetslivserfarenhet. Han kommer närmast ifrån en position som Strategic Partner hos rådgivningsbyrån Vigil Wealth Management AG.

Tidigare har han bl.a. arbetat som CEO för Danstrup Lund Holding, Energy E2 Renewables och Inter Part men även som Director International Relations för Bank of Copenhagen.

Jens S. Kristiansen tillträder hos oss 1 september och kommer att bli spjutspetsen i Kelin Krafts danmarkssatsning.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search