Kelin välkomnar Steffen Birkedal Andersen som ny kundkonsult den 1 augusti!

Med nästan tio års erfarenhet av kundtjänstbranschen kommer Steffen snart att kunna gå med i vårt CS-team.

Steffen har en stor kunskap om IT och en god teknisk förståelse samt gedigen erfarenhet av kunddialog och exceptionellt goda kommunikationsförmågor

Steffen är 35, gift med 3 barn och kommer till oss från en position på Hi3G (3 Danmark), där han var anställd som Senior Business Advisor & Senior Technical Advisor.

Han vill ha sin dagliga promenad på vårt danska kontor i Valby, Danmark.

https://www.energy-supply.dk/announcement/view/127629/kelin_udvider_staben

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search