Danmark är det land som i de nordiska länderna har kommit längst inom energisektorn och särskilt efter de introducerade Datahub och ”Engrosmodelen” intar Danmark ledande position på behandling av elmarknaden.

Flera utländska företag har redan valt Kelin som sin partner i Danmark och Kelin är stolta över det förtroende de visar oss. Nu även en norsk och nordiskt bolag valt Kelin som sin partner i Danmark. Vi välkomnar dem!

Efter en kort tid sedan att ingå ett långsiktigt avtal med Nordic Green Energy (en del av Troms Kraft) har nu Kelin tecknat ett nytt långsiktigt avtal, den här gången med European Energy Group (ägare av Svekraft, Finkraft och Oslokraft). Både nya kunder etablerade danska företag och är nya aktörer på den danska elmarknaden. De två nya företag har valt Kelin`s nya Cloud-baserade IT-plattform Kelin-KIT.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search