Kelin har tecknat ett kontrakt med en ny kund i Sverige.

Kelin har skrivit under ett avtal med Telinet Energi AB. Den norska aktören Telinet Energi AS har länge haft som mål att bidra till en ökad konkurrens och en bättre prisbild på den norska marknaden. Nu har de expanderat och etablerat sig även i Sverige. I april 2009 kommer Kelin att starta sitt samarbete med Telinet AB i Sverige. Telinet Energi AB är en miljömedveten elleverantör som uppmanar till att stödja förnyelsebar energi och därmed bidra till att reducera utsläppen av CO2.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search