Kelin Kraft grundades i september 1997 och kan blicka tillbaka på en god utveckling och tillväxt både i storlek och omsättning. Kelin med dotterbolag har i dag ca 8 anställda i Norge, Danmark och Sverige.

Huvudkontoret är lokaliserat till Sandnes i Rogaland och filialer finns även i Köpenhamn och Göteborg.

Arendal Fossekompani ASA ägs 90,77% av aktierna i Kelin Kraft AS fram till 1 april 2016, ledningen genomfört en MBO och tog över. Företaget har en stark ekonomi och ett gott rykte på marknaden.

 

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search