Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS, Filial Danmark
Høffdingsvej 34, 1.sal
DK-2500 Valby

Tel: (+45) 2624 2807

CVRnr: 32 14 68 72
Bankgiro Danmark: 6272 998 998

Faktura til Kelin Danmark : KelinDK@dataplan.no

E-post: kelinkraft@kelinkraft.com

Kontaktperson

Jens Skjold Rehmeier

CEO

Tel. (+45) 69 12 65 92
jsk@kelinkraft.com


Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
Stokkamyrv. 18A
N-4313 Sandnes, Norge

Tel: +45 5193 6591
Faktura til Kelin Norge : KelinNO@dataplan.no

Orgnr: NO 979 366 175 MVA
Bankgiro Norge: 5413.05.93812

E-post: kelinkraft@kelinkraft.com

Kontaktperson

Jens Skjold Rehmeier
Styreformann
Tel. (+45) 69 12 65 92
jsk@kelinkraft.com


Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS, Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka, Sverige

Tel: +45 2624 2807

Orgnr: 516404-1534
Bankgiro Sverige: 5414 – 9117

Faktura til Kelin Sverige: KelinSE@dataplan.no

E-post: kelinkraft@kelinkraft.com

Kontaktperson

Jens Skjold Rehmeier
Managing Partner
Tel. (+45) 6912 6590
jsk@kelinkraft.com

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search