Troms Kraft, har gennem sit datterselskab Nordic Green Energy, indgået aftale med Kelin om brug af Kelin KIT platformen til håndtering af Kundedata, herunder alle EDI meddelelser, Fakturering, m.m. Opstart forventes i 4 kvartal 2016. Nordic Green Energy er aktiv i bl.a. Finland og Sverige. De har 125.800 målepunkter de leverer til, fordelt med 66.000 i Sverige og 59.800 i Finland.

NGE Finland er Finlands største vedvarende energi leverandør.

Der er ca. 50 ansatte i alt i de 2 lande. De omsatte i 2015 for MSEK 1.057 og fik et overskud på MSEK 44.

NGE er som sagt en del af Troms Kraft, som har 380 ansatte og omsatte i 2015 for NOK 3,4 milliarder og søsterselskab til Ishavskraft.logo_head_liggande_ejretina

Nyhetsarkiv

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search