I et indstik i Børsen den 26. Juni med Heading ”Vores Nye Energi” blev vor danske direktør Jens S. Kristiansen interviewet om fakturerings tjenester i energibranchen.  Jens var i fornem selskab, andre der blev interview om Energi i Danmark var Minister for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet,  EU’s Klima Kommissær, Direktør i Dansk Energi, Direktør Danfoss, Kommunikationschef DONG Energi, en talsmand for Landbrug og Fødevarer,  Scanlines Direktør, Energinet.dk, samt en Direktør fra COWI.

Nyhetsarkiv

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search