Som en konsekvens av vår ökade andel kunder i Danmark och vår ambition att vara en skandinavisk leverantör av slutkundshantering inom energibranschen så öppnar Kelin nu ett kontor i Fredericia.

Efter vår målinriktade satsning på den danska marknaden så öppnar vi nu ett eget kontor i Danmark. Kontoret ligger i Fredericia och ska inledningsvis förvalta de kontakter som vi har på den danska marknaden. Etableringen gör att vi nu som enda aktör på marknaden kan erbjuda en lokal närvaro för skandinaviska energiföretag.

Sedan tidigare ligger vårt svenska kontor i Göteborgsregionen.

Nyhetsarkiv

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search