Kelin har udvidet sin oprindelig kontrakt med Jukkasjärrvi Sogns Belysningsforening(JBF). Udvidelsen består i bl.a. målerværdi indsamling og distribution af time- og skabelon værdier. Dette arbejde omfatter også rapporter fra og til AVINFO (rapportering program) og et antal af JBFs større kunder. Kelin har også påtaget opgaver, der indeholder ændringer og oprettelse af nye målpunkter. Yderligere kontrakter forventes som en direkt konsekvens af samarbejdet med Företagsdata gennem Kelin’s nye produktlinje EdiBas. Företagsdata servicere p.t. 40 svenske aktører. Kelin har udviklet EdiVira (et modul i EdiBas), Kelin’s nye produkt til Prodat, andelstal beregning og UTILTS i samarbejde med Företagsdata.Løsningen er blevet vel modtaget i markedet

JBS som er den første kunde der begyndte at bruge Kelin’s nye EdiVira modul, er nu i en mærkelig situation for et Netselskab. De er placeret i Kiruna, i det nordligste Sverige, hvor mineselskabet LKAB nu vil udvinde jernmalm fra vener, der strækker sig lige ind at den ene halvdel af byen. Som en konsekvens, vil mineselskabet nedrive 3.000 boliger i den udsatte halvdel af byen og derefter bygge det op igen på den modsatte side af byen på fast grund. Det betyder JBF “få flyttet” 3.000 nye boliger og der med målepunkter, hvor byen skal genopbygges.

Nyhetsarkiv

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search