Energinet.dk har godkendt Kelin som it-leverandør til elleverandører og balanceansvarlige.

Vi og vore kunder er således klar til Engrosmodellens ikrafttrædelse den 01. April og de væsentlige ændringer denne medfører.

Nyhetsarkiv

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search