Annette Larsen er ansat som kundekonsulent i Kelins danske filial

Annette Larsen er ansat som kundekonsulent i vor danske filial Annette har i mange år arbejdet med regnskab og bogholderi. Hun kommer til Kelin fra en international virksomhed, der producerer og vedligeholder vindmøller bl. a. i Danmark. Annette startede hos os den 1. juni.

Nyhetsarkiv

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search