Kelin inngår avtale med flere nye Aktører.

Troms Kraft, har gjennom sitt datterselskap Nordic Green Energy inngået en avtale med Kelin om bruk Kelin KIT plattform for å administrere kundedata , inkludert alle EDI-meldinger , fakturering , etc. Oppstart er ventet i 4. kvartal 2016. Nordic Green Energy er aktiv i Finland og Sverige . De har 125,800 målepunkter de leverer el til, delt på 66 000 i Sverige og 59 800 i Finland .

NGE Finland er Finlands største fornybare energileverandør .

Der er 50 ansatte i de to landene . De hadde en omsetning i 2015 på 1.057 MSEK og et resultat på MSEK 44.

NGE er som sagt en del av Troms Kraft , som har 380 ansatte og hadde en omsetning i 2015 på 3,4 milliarder kroner og søster til Ishavskraft .

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search