shutterstock_110700254

Kelin Kraft AS ble etablert i september 1997 og kan se tilbake på en god utvikling og vekst både i størrelse og omsetning.

Kelin med datterselskaper har i dag ca 8 ansatte. Hovedkontoret er lokalisert i Sandnes i Rogaland. Selskapet har også kontorer i Gøteborg og København.

Arendal Fossekompani ASA eies 90,77% av aksjene i Kelin Kraft AS til 1 april 2016, når ledelsen gjennomført en MBO og tok det over. Selskapet har en sterk økonomi og et godt omdømme i markedet.

I 2023 inngikk Kelin en samarbeidsavtale med Ukrainske ImproveIT.Solutions, og Kelin ble deres skandinaviske representant for alle ImproveIt tjenester i det skandinaviske markedet. For prisliste send e-post til  improveIt@kelinkraft.com Support to the Ukraine

 

 

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search