Vår visjon er å være et ledende og det mest effektive miljøet innen fakturering og avregningstjenester i det skandinaviske energimarkedet. Dette skal vi få til gjennom et kontinuerlig fokus på kvalitetsløsninger innenfor hele spekteret av vår tjeneste- og produktleveranse.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search