Våra produkter och tjänsterr

Vår vision är att vara ett ledande och det mest effektiva alternativet inom fakturering och avräkningstjänster på den skandinaviska energimarknaden. Denna vision genomförs med kontinuerlig fokus på kvalitetslösningar, ett fokus som genomsyrar alla våra tjänste- och produktleveranser.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search