Som en naturlig förlängning ASP-kontrakt så levererar vi också nödvändig programvara. Integrationslösningar som får de olika programmen att fungera optimalt tillsammans är ett av Kelins starkaste kompetensområden.

  • Licenser
  • Drift
  • Underhåll
  • Uppgraderingar/patchning
  • Integrationer

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search