Kelin har en egen driftsplattform som är gjord för den skandinaviska energimarknaden. Plattformen ligger upplagd hos IT-företaget Doorway AS i Arendal. Doorways moderna servrar använder sig av marknadens bästa teknologi vilken garanterar säker datalagring, backup, brandvägg och virusskydd. Era användare har genom vår lösning tillgång till egna data och program oavsett vart i världen de befinner sig, de kommunicerar i en säker och effektiv miljö med 24-timmars övervakning, support och drift.

Ni får tillgång till:

  • Nödvändig hårdvara
  • Hög säkerhet
  • Licenser
  • Uppgraderingar / patcher

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search