Vi har under många år framgångsrikt levererat meddelanden genom vår EDI-central. Den hanterar alla typer av Ediel-meddelanden, även UTILTS för saldobehandling. Meddelandena kan skickas via x-400,SMPT (internet) och FTP. I samarbete med våra kunder så utvecklar vi EDI-centralen för att nå effektiva lösningar. Genom våra lösningar så får ni:

  • Ett komplett EDI-system
  • Mapping till och från systemen
  • Kontroll och övervakning

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search