Kelin ønsker Steffen Birkedal Andersen velkommen som kundekonsulent 1. august

Med nesten 10 års erfaring i kundeservicebransjen vil Steffen snart kunne bli medlem av vårt CS-team.

Steffen har stor kunnskap om IT og god teknisk forståelse, samt solid erfaring med kundedialoger og usedvanlig gode kommunikasjonsevner

Steffen er 35, gift med 3 barn og kommer til oss fra en stilling ved Hi3G (3 Danmark), hvor han var ansatt som Senior Business Advisor & Senior Technical Advisor.

Han vil ha sin daglige tur på vårt danske kontor i Valby.

 

https://www.energy-supply.dk/announcement/view/127629/kelin_udvider_staben

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search