Energinet.dk har godkjent Kelin som it-leverandør for kraftleverandører og balanseansvarlige.

Vi og våre kunder er dermed klar for Datahubèns v2, ”Engrosmodellen”, som har oppstart den 01. April i år.

Engrosmodellen medfører meget store endringer for kraft og nettselskapene som betjener det Danske kraftmarkedet.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search