AL Uvdal Kraftforsyning er ny kunde hos Kelin Kraft

I disse dager starter vi opp med den første faktureringen for selskapet. Vi har tegnet kontrakt der Kelin skal ta seg av hele sluttkundehåndteringen inklusiv pengeinnkreving og innkassovirksomhet.

AL Uvdal Kraftforsyning holder til i Nore og Uvdal kommune øverst i Numedalen i Buskerud.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search