Kontrakt på måleverdi-innsamling med Jæren Everk

Jæren Everk har engasjert Kelin Kraft til å forestå måleverdi-innsamling/håndtering. Kontrakten ble signert i september og vi forventer å være i drift med vår løsning i løpet av året.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search