Kelin har signert kontrakt med ny kunde i Sverige.

Kelin har signert kontrakt med Telinet Energi AB. Den norske aktøren Telinet Energi AS har lenge hatt som mål å bidra til økt konkurranse og riktige priser i det norske markedet, nå har de utvidet seg og har med dette etablert seg i Sverige. I april 2009 vil Kelin starte sitt samarbeid med Telinet AB i Sverige. Telinet Energi AB er en miljøbevisst leverandør og oppfordrer til å støtte produksjonen av fornybar energi som igjen vil være med å redusere CO2 – utslipp.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search