Kelin inngår avtale på avregning av gass salg

OK a.m.b.a i Danmark, som er en av Danmarks største aktører innen bensin og olje, satser nå sterkt inn mot gassmarkedet. Kelin har nå også fått avtale på avregning for gass salget til OK a.m.b.a

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search