Som en konsekvens av kundevekst i Danmark og ambisjon om å være en skandinavisk leverandør av sluttkundehåndtering til energibransjen, etablerer vi nå kontor i Fredericia.

Etter en målrettet satsing i det danske markedet har vi nå etablert eget kontor i Danmark. Kontoret ligger i Fredericia og skal innledningsvis håndtere kontrakter som er inngått med de danske selskapene. Etableringen gjør at vi nå, som den eneste aktøren i markedet, kan tilby en lokal tilstedeværelse for skandinaviske energiselskaper. Vårt svenske kontor er lokalisert i Gøteborg.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search