Innfordringsprosessen er tidskrevende både med hensyn til ressurser og penger. Kelin Kraft tar ansvar for hele denne prosessen og når den går så langt som til inkasso, har vi et eget datterselskap i Kraft Inkasso as som har skreddersydd sin virksomhet mot energibransjen. De forestår blant annet:

  • Purre og stengevarselstjenester
  • Betalingsoppfordringer
  • Varsling / telefonoppfølging
  • Stengingsovervåkning
  • Langtidsovervåkning
  • Kundeovervåkning

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search