Indrivningsprocessen är krävande med hänsyn både till tid och resurser. Kelin Kraft tar ansvar för hela denna process och när den går så långt som till inkasso så har vi ett eget dotterbolag, Kraft Inkasso AS, vars verksamhet är skräddarsydd för energibranschen. De erbjuder bland annat:

  • Påminnelse och avstängningsvarsel
  • Betalningsuppmaningar
  • Varsel/ telefonuppföljning
  • Avstängningsövervakning
  • Långtidsövervakning
  • Kundövervakning

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search