Förändringar i ledningen i Sverige. Jens S. Kristiansen landschef för Danmark tar också över ansvaret som Country Manager för Sverige. Jens är alltså Country Manager Danmark & Sverige / Senior Executive Denmark & Sweden. Kontakt info : jsk@kelinkraft.com

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search