Energinet.dk har godkänt Kelin som IT-leverantör för elleverantörer och balansansvarig.

Vi och våra kunder är så redo för Engrosmodell träder i kraft den 1 april och de stora förändringar som detta medför.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search