AGA har valt Kelin, tillsammans med Markedskraft, som ny samarbetspartner. AGA har valt Kelin i samarbete med Markedskraft som leverantör av administrativa tjänster i samband med uppstart av anläggningar i Danmark, Sverige och Norge. Anläggningarna ska vara upprättade inom fjärde kvartalet 2008.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search