OK växer ständigt.
Det är Kelins glädje att meddela att OK har förnyat sitt långsiktiga kontrakt med Kelin.
OK a.m.b.a. har varit kund hos Kelin sedan 2008.
OK ägs av kunder och återförsäljare och är det enda energibolaget där alla kunder har möjlighet att bli medägare och därmed delägare.

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search