Vår chef för Danmark och Sverige, Partner Jens S. Kristiansen har 5 augusti inngått äktenskap och samtidigt bytte namn till Jens Skjold Rehmeier. Alla i Kelin önskar paret grattis!

Kelin Kraft Norge

Kelin Kraft AS
c/o Dataplan Stokkamyrv 18A
N-4306 Sandnes
Norge

Kelin Kraft Sverige

Kelin Kraft AS Filial Sverige
Varlabergsvägen 29
SE- 434 39 Kungsbacka
Sverige

Kelin Kraft Danmark

Kelin Kraft AS Filial Danmark
Høffdingsvej  34
DK-2500 Valby

Danmark

Search